winkelwagen(0)

Didactisch concept

Techniek Totaal werkt volgens het didactische concept van de vier-stappenmethode: 

1. Oriëntatie
Een korte, prikkelende les om je op het onderwerp te oriënteren, met behulp van filmpjes en ander aansprekend materiaal.

2. Voorbereiding
Theorielessen om basiskennis op te doen, en stap-voor-stap uitgelegde praktijkopdrachten met een mooi eindproduct.

3. Uitvoeren
Als de benodigde kennis en vaardigheden zijn opgedaan is de leerling klaar voor de eindopdracht. Deze opdrachten zijn er op drie niveaus:

  1. stap-voor-stap;
  2. op basis van een eigen ontwerp;
  3. op basis van eigen projectplan, ontwerp en presentatie.

4. Controleren
De eindopdracht wordt gecontroleerd met behulp van een werkkaart. Theoretische kennis wordt eenvoudig getoetst met een digitale toets op drie niveaus.

Deze stappen zijn direct uit de methodeopbouw af te lezen. Iedere stap kan bestaan uit meerdere onderdelen. Zo kan de stap ‘voorbereiden’ bestaan uit praktijkopdrachten (sturen vaardigheden aan) en theorieopdrachten (sturen kennis aan).

Naast deze vier stappen kan de docent naar eigen inzicht de stappen plannen, beoordelen en reflecteren toevoegen.

Uitgekiende didactiek
Elke cursus in Techniek Totaal Digitaal is een didactisch volledig doordacht en afgerond geheel. Alles wat de leerling nodig heeft is aanwezig en wordt in een duidelijke en herkenbare structuur aangeboden. Zo kan de leerling zelf aan de slag en heeft de docent de handen vrij om optimaal te begeleiden en te sturen.

Studielast
Techniek Totaal Digitaal kent een studielast van 30 tot 50 lesuren per cursus. Dit is een gemiddelde studielast, zonder verdieping. Er wordt hierbij uitgegaan van goede begeleiding, met als doel een groei naar zelf(standig) werken van de leerling.